Avantatges de la construcció amb fusta.

La fusta és un material que pot contribuir molt a millorar l’ambient interior d’un edifici. Evidentment hi ha diferents tipus de fustes i varia molt les propietats entre cada espècie. Però en general ajuden a regular la humitat relativa interior, absorbeixen contaminats, milloren les condicions acústiques, és agradable al tacte, té un comportament tèrmic molt positiu, crea un ambient confortable, ajuda a dissipar l’electricitat estàtica, i un llarg etcètera.
Cal tenir en compte però que, segons quins tractaments preventius i quines pintures per tenyir o protegir la fusta utilitzem, aquestes bones propietats es poden veure del tot anul·lades. A més, molts vernissos, tractaments i pintures poden emetre partícules no desitjades a l’ambient interior.

construcció amb fusta revestiments fusta natural

 

Narcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció i oficina tècnica en gestió d’obra
narciscebria.cat 670342721