Abans de fer obres

Abans de fer obres

Conceptes bàsics a tenir en compte abans de començar les obres. Quan ens disposem a fer obres de construcció, per norma general, ens cal contractar 4 serveis professionals: – L’Arquitecte que fa el projecte. – L’Arquitecte que fa la direcció de...