Conceptes bàsics a tenir en compte abans de començar les obres.

Quan ens disposem a fer obres de construcció, per norma general, ens cal contractar 4 serveis professionals:

– L’Arquitecte que fa el projecte.

– L’Arquitecte que fa la direcció de l’obra.

– L’Aparellador o Arquitecte Tècnic que la la direcció d’execució de les obres i el control de qualitat;

– El Coordinador de Seguretat i Salut en el transcurs de les obres.

Normalment el mateix arquitecte que fa i signa el projecte és qui fa la direcció de l’obra. Si l’obra és de poca entitat, no comporta canvis en l’ús de l’edificació a reformar o la reforma no afecta de manera considerable a les façanes i l’estructura, el mateix aparellador o arquitecte tècnic pot fer el projecte i direcció única de les obres. La coordinació de seguretat i salut de les obres la sol fer el mateix aparellador que la la direcció de l’execució de les obres. Cada una d’aquestes 4 tasques es pot encarregar a un tècnic, a un despatx o a més d’un tècnic.

En el cas de promotors particulars que es volen fer una casa, per exemple, se sol contractar la major part de l’obra o la seva totalitat a una empresa constructora o contractista principal. Aquesta empresa executa amb els seus mitjans una part de l’obra i subcontracta a altres empreses o industrials les altres parts o feines més especialitzades que ell no pot fer directament. D’aquesta manera el client només tracta amb una empresa responsable de tota la construcció.

En alguns casos els promotors es volen estalviar el recàrrec que aplica l’empresa constractista principal sobre les empreses a les que subcontracta. I opten per fer ells mateixos la tasca de buscar, contractar i coordinar diferents empreses per fer cada part o especialitat de les obres: moviment de terres, estructura, paleteria, instal·lacions, mobles de cuina, etc.

El que no tothom té en compte és que es pot contractar la gestió de les obres.

Una oficina tècnica, un arquitecte, arquitecte tècnic o aparelladors poden fer aquesta tasca. Implica el seguiment i control dels costos i del termini d’execució de les obres. És una feina complexa i molt important, que comporta des de la revisió del projecte, la planificació dels diferents processos, la comparació d’ofertes de diferents industrials,  la seva contractació segons s’adeqüi al projecte concret i al pressupost, el seguiment de l’obra, els tràmits amb les administracions i companyies, fins un llarg etcètera de detalls que ajuden al bon ritme de les obres i al seu desenvolupament coordinat. La realització d’aquestes tasques per algú especialitzat en la construcció i els seus processos redueix el termini d’execució i el cost econòmic de les obres.

Pel meu entendre, els autopromotors o els interessats en fer obres de reforma, encara que siguin de poca entitat, han de considerar la conveniència de, igual que ho fan les grans empreses, contractar la gestió integral de les obres.

Narcís Cebrià
Bioconstrucció i construcció tradicional a Girona
Oficina tècnica i gestió integral d’obres.
www.narciscebria.cat   670342721
arquitecte tecnic giorna costa brava
 arquitecte tècnic girona costa brava