La gestió de projectes i obres o project manager

L’exigència de les empreses promotores que tenen el seu negoci en la construcció i amb l’objectiu de fer un control exhaustiu dels costos de l’obra i els costos indirectes que impliquen els retards o temps morts durant les obres, van donar lloc a la figura del gestor d’obra o “project manager“.

Les empreses que actuen com a contractista principal (assumeix la totalitat de l’obra tot hi haver de subcontractar la major part de feines especialitzades a altres industrials)  en obres de volum i dificultat importants també tenen els seus caps d’obra que fan aquesta funció de gestió d’obra.

Tradicionalment no s’ha fet així en el cas de particulars alhora de fer la seva pròpia casa o per fer reformes. Els mateixos propietaris solen buscar les diferents empreses i pressupostos, assumint el rol de gestionar les obres. En moltes ocasions la decisió no resulta encertada. La manca d’experiència i professionalitat, l’esforç i desgast del seguiment de tota l’obra, els imprevistos que sorgeixen, sumat al neguit de fer-se la casa o arreglar-se l’habitatge, acaben deixant un mal record del transcurs de les obres i un cost econòmic superior al previst.

Per això cada vegada és més freqüent que també en cas d’obres per particulars es contracti la gestió integral de les obres, que bàsicament consisteix en tres grans tasques:

  • La recerca i comparatiu d’ofertes dels diferents industrials o empreses que intervindran a la construcció, amb assessorament per a la contractació en funció de l’adequació al projecte i als objectius marcats per la propietat;
  • El seguiment econòmic exhaustiu durant tota l’obra, verificant les corresponents factures periòdiques segons el volum d’obra executat, revisant el seguiment del pressupost, el volum de facturació mensual previst i proposant mesures correctores en cas de desviaments;
  • El control de terminis de l’obra, amb la coordinació entre industrials i del ritme dels treballs per evitar retards i interferències.

Es tracta sens dubte d’un càrrec de confiança, que exercit amb professionalitat i suficient agilitat aporta tranquil·litat i seguretat al client a més d’estalvi econòmic. També afavoreix al bon ritme de l’obra i l’harmonia entre industrials, aconseguint un millor resultat i acabats sense sorpreses de interferències entre industrials o feines no previstes.

Narcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció i oficina tècnica en gestió d’obra
narciscebria.cat 670342721
gestió d'obra Girona Costa brava aparellador oficina tècnica girona costa brava