Què necessites per obtenir la Llicència d’Obertura d’Activitat?

La majoria de Llicència d’Obertura d’Activitat que es tramiten són per traspàs o reforma de local. Si a més es tracta d’un negoci o activitat senzilla, sense equipaments industrials, emissió de sorolls o contaminants, només cal la documentació tècnica per fer la Comunicació Prèvia a l’Obertura, amb el corresponent certificat i la documentació o formularis que demana l’Ajuntament. És a dir, comunicar a l’Administració que vols començar una activitat en un local que compleix totes les condicions exigides per la normativa, amb la documentació tècnica que ho acredita degudament signada per un tècnic competent. Després de facilitar tota la documentació ja es pot iniciar l’activitat. És l’ajuntament o l’administració qui vindrà posteriorment a inspeccionar i revisar el local.

Però es poden donar moltes combinacions: que calgui demanar primer un Permís d’Obra Menor per fer les obres de reforma del local; o que només calgui el canvi de nom del titular, llavors no cal el projecte d’activitat, sinó el Certificat i la documentació tècnica que acrediti que el local manté les característiques de l’Activitat que actualment té llicència.

En tot cas, el més recomanable és consultar a un professional que pugui fer i tramitar tota la documentació tècnica necessària, explicar-te què implica cada requeriment de l’administració, quin cost i terminis representa o preveure altres tràmits que et puguin fer falta, com un nou butlletí elèctric.

Per qualsevol consulta o assessorament, ja ho saps!

Febrer de 2015.

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres
narciscebria.cat 670342721

 proyecto reforma licencia apertura actividadProyecto licencia apertura actividad