Solucions per cobertes amb fusta.

Panells sandwix i taulers de fusta.

Cada vegada hi ha més panells i sistemes constructius que permeten fer una reforma o canvi de coberta amb unes prestacions més eficients en tots sentits: Resistència i estabilitat, acabat en fusta noble, aïllament tèrmic suficient, … fent possible un acabat molt correcte i pràcticament sense bigues o cairats. Aquí en teniu un exemple molt interessant, un panell autoportant amb acabat de fusta, que fins i tot permet donar una certa corba a la solera: PANELL TEZNOCUBER, amb llargades de fins a 12 metres i llums màximes entre suports de fins a 6 metres. Això permet resoldre les cobertes de la majoria de sales i habitacions d’una casa sense bigues o cairats.

Una solució semblant la podem aconseguir fent el sandwix in situ però amb criteris de bioconstrucció alhora que mantenim l’eficiència i estètica: amb taulers de fusta sense tractaments químics innecessaris que perjudiquin la salut; estudiant el gruix ideal d’aïllament tèrmic i amb quin material seria més adequat segons el clima de la zona; amb làmines de vapor o al vent que permetin que la coberta transpiri sense perdre prestacions ni eficiència; etc.

Alhora de fer un canvi de coberta o una obra nova, consulta a un tècnic que et pugui assessorar de la millor solució segons les necessitats, clima, usos i relació amb el confort i la salut.

Narcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció i oficina tècnica en gestió d’obra
narciscebria.cat 670342721
 
reforma canvi de coberta masia panell arquitecte tècnic costa brava empordà