Inspecció Tècnica de l’Edifici.

El 27 de maig de 2015 va entrar en vigor el nou Decret 67/2015 de 5 de maig de les ITE i del Llibre de l’Edifici, implantant canvis en la Inspecció Tècnica dels Edificis.

A partir d’aquest moment les Inspeccions Tècniques d’Edificis s’hauran de regir pel nou decret, redactant-es amb una nova eina informàtica que la Generalitat posarà a disposició dels tècnics qualificats per redactar la ITE a través d’una nova pàgina web que la Generalitat activarà properament. La tramitació serà telemàticament, a través de l’oficina Virtual de Tràmits, com els Certificats d’Eficiència Energètica i les Cèdules d’habitabilitat, de manera que la propietat pot delegar la presentació de l’ITE al tècnic que la redacta.

Què és la ITE o Inspecció Tècnica de l’Edifici?

És una inspecció visual dels elements comuns de l’edifici, feta per un arquitecte tècnic o tècnic competent, amb el corresponent informe prescriptiu que pretén detectar possibles deficiències, situacions de risc i aspectes a millorar en edificis amb una vida útil de 45 anys o més. El registre i control d’aquest informe es tramita a la Generalitat, promovent la millora i conservació dels edificis, la millora de l’accessibilitat i la seguretat, amb un control periòdic obligatori.

Quins edificis han de passar la ITE?

Els edificis d’habitatges, unifamiliars i plurifamiliars, abans dels 45 anys d’antiguitat. I si l’edifici o els habitatges de l’edifici es volen acollir a programes públics de foment de la rehabilitació i conservació.

Els edificis o habitatges unifamiliars que estan separats 1,5 m o més de la via pública i de les finques veïnes queden excloses de l’obligació de passar la ITE. També queden exclosos els habitatges unifamiliars que tinguin la cèdula d’habitabilitat vigent fins que caduqui.

Quin calendari està establert per passar la ITE?

Els edificis construïts amb anterioritat al 1951 ja haurien d’haver passat la ITE.

Els edificis construïts entre el 1951 i el 1960 l’han de passar durant l’any 2015.

Els edificis construïts entre el 1961 i el 1971 l’han de passar durant el 2016.

Els edificis construïts a partir del 1971 l’han de passar en el transcurs de l’any que compleixin els 45 anys d’antiguitat.

Trobaràs més informació a la web de la Generalitat de Catalunya a l’enllaç: ITE Generalitat.

aparellador gestio projectes i obres girona

Juny 2015.

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres
narciscebria.cat 670342721