“Els mòduls prefabricats metàl·lics i la salut”

Article publicat a la revista “Infància”

de l’Associació de mestres Rosa Sensat

Número 208, gener de 2016

 

bioconstruccio salut a les aules

Xerrada a l’Escola Castellum sobre “Salut i benestar a les aules en mòduls prefabricats metàl·lics”. Octubre 2014

Bioconstruccio i salut a les aules

Data logger en una aula, mesurant a l’inici de la jornada .

 

En els darrers anys ja no se’ns fa estrany que hi hagi aules en mòduls prefabricats metàl·lics. Per manca de recursos i al·legant a la provisionalitat, el Departament d’Ensenyament ha fet ampliacions d’escoles i noves escoles instal·lant aquests tipus de mòduls. Si realment fos una situació transitòria i es prenguessin les mesures pal·liatives corresponents, no seria una qüestió rellevant per la vida escolar dels infants. Però quan aquesta situació es cronifica i esdevé permanent, i sovint amb l’agreujant que uns mateixos infants vagin encadenant els diferents centres consecutius (llar d’infants, escola infantil, escola primària, institut, …) en aquest tipus de construcció, potser val la pena fer una reflexió sobre les possibles afectacions que pot tenir sobre l’aprenentatge dels infants, així com sobre la seva salut.

Des dels aspectes més pràctics i fonamentals com la manca d’espai físic (aules més petites del reglamentari), la precària climatització i renovació d’aire d’aquests mòduls, les condicions acústiques i sonores, fins als aspectes que poques vegades analitzem, com l’aspecte industrial i fins i tot precari d’aquests mòduls, amb una exposició continuada i sobre població de risc (com es denomina als infants en edat de desenvolupament i creixement) crec que és convenient tenir en compte tots els possibles aspectes negatius i intervenir-hi per millorar-ho en la mesura del possible.

L’Escola Castellum de Sant Julià de Ramis, Girona, és una escola amb mòduls prefabricats metàl·lics. Els nens que ara fa 8 cursos van estrenar els primers mòduls de l’escola ja venien de l’escola bressol amb aquest tipus d’aules, i han vist créixer la seva escola en nombre de mòduls a mesura que avançaven els cursos. De moment no hi ha previsió de quan es podrà fer la nova escola en construcció convencional. El terreny on està prevista la ubicació definitiva encara està pendent de reparcel·lació i urbanització. L’equip directiu i el claustre d’aquest centre educatiu han estat molt receptius a aquests plantejaments. Per això ja fa uns cursos que hi col·laboro. Des d’una xerrada sobre salut i benestar a les aules enfocades a aquests ambients educatius concrets,  a l’assessorament per millorar i harmonitzar les aules segons l’edat i nombre d’alumnes, fins a l’anàlisi de l’aire interior, he pogut fer-hi la meva aportació. Tot plegat a comportat establir i revisar uns protocols de ventilació per renovació d’aire, millora i revisió dels protocols de neteja, transformació de les aules i, el més important per mi, una major sensibilització sobre aquests temes dels mestres, els alumnes i les famílies.

De fet, la bona acollida i la riquesa de l’experiència m’han animat a fer-ne difusió. Per això vaig escriure aquest article a principis del 2015 per la revista “Infància”, que el publica al seu número 208 el gener de 2016. PODEU ACCEDIR AL PDF DE LA PUBLICACIÓ a Els moduls prefabricats metal·lics i la salut . Referent a l’original publicat, vull aclarir la curiositat que la revista Infància ha preferit no publicar imatges de cap escola concreta, per això han seleccionat fotografies relacionades amb els mòduls prefabricats metàl·lics genèriques.

bioconstruccio i aules en moduls metal·lics

Imatge de l’Escola Castellum el curs 2014-15

Bioconstruccio i aules prefabricades

Imatge de l’Escola Castellum el curs 2014-15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gener 2016.
bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres
narciscebria.cat 670342721