Problemes d’humitats i fongs

Les patologies per humitats són un problema molt habitual, normalment causades per defectes de construcció o per manca de manteniment.

Les filtracions d’aigua de pluja per solucions constructives mal resoltes o per deteriorament de la capa o capes impermeables és un cas habitual. També les humitats per capil·laritat des del terreny. Aquests problemes solen deteriorar la construcció, primer a les capes d’acabats per després créixer de manera exponencial i afectar a la mateixa estructura de l’edifici si no es resol el problema.

Un altre factor que provoca aparició d’humitats i que s’agreuja ràpidament per l’aparició de fongs són les condensacions. Apareixen normalment en parets que estan en contacte amb l’exterior i que tenen manca d’aïllament tèrmic o ponts tèrmics per una solució constructiva malt resolta, afectant més ràpidament a les zones poc ventilades.

Segons l’ús de l’espai afectat, la causa de l’aparició d’humitats, l’acabat final que es vulgui donar a la paret o paviment, la possibilitat de ventilar i de deixar que la paret transpiri, la solució pot ser molt diferent en un cas o en un altre. La meva recomanació és prioritzar la salut i el medi ambient, actuant primer per evitar la causa de les humitats amb solucions passives i que afavoreixin la transpiració i la higroscopicitat sense aportació de productes químics a menys que sigui totalment justificat. Posar capes protectores que formin barreres a la humitat pot comportar que la patologia es desplaci cap a una altra part de la paret o de l’edifici.

Reaparició de problemes de despreniments a sostre de guix per humitats de filtracions des d'una canal interior de la coberta.

Reaparició de problemes de despreniments a sostre de guix per humitats de filtracions des d’una canal interior de la coberta.

tecnico humedades

Taques d’humitats de condensació amb fongs en paret mal aïllada i amb poca ventilació (armari i capçal).

Les actuacions de reparació que no solucionin la causa solen comportar la reaparició del problema, amb l’agreujant que es deteriora més ràpid en cada reaparició.

En el cas dels fongs, si la solució no és encertada i enfocada a la causa, cada vegada que es torni a donar les condicions idònies de temperatura i humitat relativa, reapareixeran les colònies de fongs que taquen la paret, ja que les espores dels fongs són altament resistents i de mal eliminar.

Març 2016.

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres
narciscebria.cat 670342721