Gestió integral de projectes i obres de construcció i reforma

El sector de la construcció té una certa recuperació però alhora exigeix unes millors prestacions.

Fa 15 anys que sóc Arquitecte Tècnic col·legiat a Girona i treballo com Oficina Tècnica en Direcció i Gestió de Projectes i Obres. Després de la davallada que va començar el 2007-2008 i la greu crisi del sector que ha comportat la desaparició de nombroses empreses en tots els camps implicats, estic content de poder constatar una certa recuperació en el sector de la construcció, especialment en l’àmbit privat. Des de finals del 2015 s’estan executant obres que portaven 3 o 4 anys esperant el moment adient per tal que la propietat es decidís a fer la inversió amb seguretat. Tant en obres de reforma i manteniment com en obra nova.

Per part meva, a més, estic satisfet perquè ha pres rellevància la tasca del project manager o gestor integral de projectes i obres. La necessitat de preveure i ajustar el cost de les obres al pressupost del qual es disposa ha ajudat a què també els petits autopromotors o particulars valorin aquesta figura. Tradicionalment només les grans empreses de construcció comptaven amb el suport tècnic professional per fer la gestió de pressupostos, planificació, terminis d’execució, desviacions i les propostes de correcció més adients.

Per una banda segueix la demanda d’adequar el pressupost i presentar uns honoraris molt mesurats i continguts. Però també creix l’interès per contractar més serveis que els convencionals i explícitament requerits per les administracions i asseguradores. La petició d’assessorament en bioconstrucció per tal d’adequar el projecte al màxim per afavorir el confort, la salut i el respecte al medi cada vegada és més usual i transversal, alliberant-se per fi de complexes ja que no necessàriament implica un sobrecost ni està deslligat de l’eficiència i la garantia exigibles a qualsevol sistema o material. També la gestió integral de les obres per tenir un millor coneixement, seguiment i control sobre l’obra i així  facilitar el seu bon desenvolupament, és una de les tasques que el client més agraeix i valora. Cal que els tècnics siguem professionals i rigorosos en el desenvolupament d’aquesta tasca, demostrant que som mereixedors d’aquesta confiança per mantenir el prestigi i la valoració de la nostra feina.

gestion de proyectos y obras girona

arquitecto tecnico girona gestion obra

Relacionat amb això, pots consultar més informació sobre conceptes bàsics a conèixer abans de fer obres i sobre el tècnic gestor d’obres

Març 2016.

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres
narciscebria.cat 670342721