Assessorament i informes tècnics

Per poder valorar quines són les solucions tècniques més adequades al teu pressupost i al tipus d’obra a realitzar és molt recomanable tenir un bon suport tècnic professional. Fer un estudi previ garanteix que el tipus d’intervenció és l’adequat, els materials són els adients i de quin cost o preu de mercat comporta una actuació. Aquest suport tècnic pot ser des d’un assessorament bàsic en una visita amb només una inspecció visual fins a un informe tècnic que contingui tota mena d’estudis i detalls segons el cas: dictamen de les causes de les patologies o deteriorament, recomanació del tipus de materials o sistemes constructius a utilitzar,  valoració econòmica,  etc.

Aquests tipus de serveis també estan orientats a particulars. Tant si es tracta de resoldre dubtes per fer una petita obra de manteniment o millora, de tenir un document tècnic per negociar amb altres implicats, de disposar d’una valoració professional i independent abans de fer una compra d’un immoble, o qualsevol operació relacionada amb l’edificació, l’assessorament tècnic és una eina més al teu abast.

arquitecte tecnic costa brava

Assessorament previ a la compra d’una casa senyorial del segle XVI.

arquitecte tecnic girona

Projecte, direcció i gestió d’obra de reforma, obra menor.

Moltes vegades no demanem aquest assessorament per desconeixement. En altres casos ens conformem amb l’assessorament totalment informal d’algun dels agents que alhora pot tenir una perspectiva esbiaixada. Podria ser el cas, per exemple, del comercial de la immobiliària que hi pot tenir un interès, o del paleta del barri que pot tenir l’hàbit de fer les coses d’una determinada manera.

Oficina tècnica a Girona; direcció i gestió de projectes i obres; assessorament, informes, certificats i dictamens relacionats amb l’edificació.

Març 2016.

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres
narciscebria.cat 670342721