Rehabilitació i ampliació d’una masia en sòl rústic.

2015 – 2019  |  Reforma integral d’una masia per fases.

Descripció del Projecte

Obra de rehabilitació per refoma i ampliació d’una masia en sòl rústic.  A Vilobí d’Onyar, comarca de La Selva. Actuació per fases.

L’edificació està a les afores del poble, en sòl no urbanitzable. El cos principal estava construit amb tapial i havia sofert modificacions i ampliacions combinant diferents estils. Hem recuperat la coberta a dues aigües de la masia inicial. Hem ampliat l’edifici d’habitatge principal i intervenim ordenant la finca, enderrocant cossos annexes i fent un aparcament soterrani.

El diàleg entre la noblesa de l’obra teadicional i l’elegància de l’obra moderna per un resultat d’alta eficiència són el tret caraterístic d’aquesta intervenció.

Detalls del projecte

Funcions   Gestió i direcció de projecte i execució d’obra. Arquitecte tècnic al càrrec de la gestió integral des de la fase de projecte per encàrrec dels promotors.

Arquitecta   Mercè Oriol i Hilari

Interiorista decorador   Jordi Vayreda – Projectteam

Estil   Rehabilitació i ampliació d’una masia amb contrastos entre els materials i sistemes tradicionals i els dissenys i acabats moderns.

Industrials i proveïdors:

Estructura: Construccions Bagudanch Serra

Paleteria: Construccions Moreno Barberà SL i Construccions i Obres Riudellots SL

Fusteria exterior: Lignum Tancaments

Fusteria Interior: Danés Serveis de Fusteria SL

Persianes Gradhermetic

Rehabilitació d’una masia a Vilobí d’Onyar.

Direcció i gestió integral de les obres de rehabilitació d’una masia a la comarca de La Selva. La finca està en sòl rústic no urbanitzable, per la qual cosa, ja des de l’avantprojecte, ha calgut l’aprovació per part del Servei Territorial d’Urbanisme.

L’edificació principal era de planta baixa i pis, amb planta molt irregular que s’adequa al vèrtex que formen els vials. Al llarg del temps havia sofert nombroses reformes i ampliacions. A més hi havia altres coberts i edificacions annexes, amb un total de quasi 1.000 m² construïts. La masia i cos principal es quedarà amb uns 330 m² útils interiors entre planta baixa i planta pis, a més d’una gran terrassa a planta pis i una pèrgola cobrint la terrassa a planta baixa.

En l’actuació es pretén reordenar la finca, rehabilitant l’edificació principal amb una part d’ampliació, eliminant la majoria dels coberts i cossos annexes i fent un aparcament i sala tècnica en un soterrani contigu a la masia.

L’obra s’ha dividit en diferents fases: en primer lloc la consolidació de la masia existent, que es va iniciar a l’estiu del 2015, on es va recalçar els murs de tapial i es va recuperar la coberta a dues aigües. La segona fase engloba la part d’ampliació de la masia i acabar l’habitatge. La tercera fase serà acabar l’enderroc d’un dels annexes i acabar el soterrani i la zona de terrassa amb una pèrgola.

El que més destaca ja en fase de projecte és que es recupera la forma de la coberta original, a dues aigües a cada lateral de la façana principal. Fa uns 30 anys es va reformar la masia i es va girar la coberta, posant els vessants cap a nord i sud. En aquesta intervenció es recupera la fisonomia de masia catalana.