Canvi de coberta d’una casa al nucli antic de la Bisbal d’Empordà.

 – en curs –

gestio obra girona

Descripció del Projecte

Rehabilitació d’una gran edificació entre mitgeres al casc antic de La Bisbal d’Empordà. Intervenció per canvi de coberta de tot l’edifici. En aquest cas substituïm la coberta tradicional de teula ceràmica sobre sostre inclinat de bigues i cairats de fusta, llata i rajola ceràmica, per panells prefabricats que incorporen l’aïllament tèrmic entre l’estructura de bigues de fusta laminada, amb panell de fusta OSB d’acabat inferior.

Es tracta d’una coberta molt gran, en tres vessants a diferents nivells, amb un total de més de 250 m². La dificultat d’accés i la gran superfície, a part del poc ús de la planta sotacoberta, han estat factors claus per decidir-nos per un sistema constructiu innovador que ens permet una ràpida execució, amb materials sostenibles, eficients i que garanteixen un acabat interior digne i confortable.

Detalls del projecte

Funcions:

Estudi i avaluació prèvia de lesions a l’edificació. Proposta d’intervenció i peritatge.

Projecte i direcció d’Obra.

Gestió integral de les obres.

Estil:

Canvi de coberta amb panell prefabricat que incorpora l’aïllament de fibres de fusta entre l’estructura de bigues de fusta laminada, amb acabat inferior de planxa de fusta OSB.

Industrials:

Constractista principal: Construccions Teixidor Pagès SL.

Col·locació de panells de fusta : Verdaguer Germans SL

Fabricant dels panells: Genial Panell

Projecte en curs. Pendent de la Llicència Municipal d’Obes.