Casa unifamiliar a Celrà d’entremat lleuger de fusta

 – en curs –

casa de fusta

Descripció del Projecte

Casa Ginjoler: Construcció d’obra nova d’una casa unifamiliar aïllada a Celrà, al Gironès.

Es tracta d’una casa de tres plantes. El semisoterrani es destina a garatge. La planta baixa i la primera conformen l’habitatge. Amb un total de més de 300 m² construits.

El sistema constructiu és d’entremat lleuger de fusta i coberta inclinada de teula. El càlcul i disseny es fa com a casa passiva. L’aïllament de les façanes serà tipus SATE.

 

Detalls del projecte

Funcions:

Direcció d’Execució de les Obres amb el Control de Qualitat. Coordinador de Seguretat i Salut.

Estil:

Casa unifamiliar de construcció modular en entremat lleuger de fusta i CLT. Moderna i funcional, amb àmplis espais i molta llum. Amb criteris de casa passiva i sostenibilitat.

Arquitectes:

BUD Arquitectura SLP

Industrials:

Construcció modular en fusta: Tall Fusta SL

Projecte executiu i tota la documentació tramitada per obtenir la Llicència Municipal d’Obres. A principis de 2021 comencem!