Codi Tecnic Edificacio

Codi Tecnic Edificacio

Documents de suport i comentats per millorar l’aplicació del CTE. Des de la “Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento” es treballa per aclarir dubtes i les possibles interpretacions del Codi Tècnic de...
ITE Girona

ITE Girona

La ITE o Inspecció Tècnica dels Edificis d’habitatges és una eina per detectar possibles deficiències o patologies que facin necessari un manteniment de l’edifici. Com el Certificat d’Eficiència Energètica o com la Cèdula d’habitabilitat, la...

Inspecció Tècnica d’Edificis ITE

Inspecció Tècnica de l’Edifici. El 27 de maig de 2015 va entrar en vigor el nou Decret 67/2015 de 5 de maig de les ITE i del Llibre de l’Edifici, implantant canvis en la Inspecció Tècnica dels Edificis. A partir d’aquest moment les Inspeccions...