oficina tecnica a girona

oficina tecnica a girona

Assessorament i informes tècnics Per poder valorar quines són les solucions tècniques més adequades al teu pressupost i al tipus d’obra a realitzar és molt recomanable tenir un bon suport tècnic professional. Fer un estudi previ garanteix que el tipus...
gestio projectes i obres

gestio projectes i obres

Gestió integral de projectes i obres de construcció i reforma El sector de la construcció té una certa recuperació però alhora exigeix unes millors prestacions. Fa 15 anys que sóc Arquitecte Tècnic col·legiat a Girona i treballo com Oficina Tècnica en Direcció i...
Codi Tecnic Edificacio

Codi Tecnic Edificacio

Documents de suport i comentats per millorar l’aplicació del CTE. Des de la “Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento” es treballa per aclarir dubtes i les possibles interpretacions del Codi Tècnic de...