Arquitectura i construcció sostenible, molt més que eficiència energètica

Responent a la “necessitat” d’etiquetar i emmarcar en un context més concret, hem vist com arriba al sector la denominació de construcció i arquitectura sostenible. Però quins són els valors que haurien de definir a un projecte com a sostenible?

 L’eficiència energètica és un factor bàsic. Al meu entendre és imprescindible que els materials i solucions arquitectòniques proposades compleixin amb els requisits d’eficiència energètica que la normativa actual exigeix, però també que vagin més enllà. El balanç de cost econòmic i eficiència ha de ser satisfactori alhora que s’obté un confort màxim. Això requereix incorporar criteris d’arquitectura bioclimàtica i mesures passives (que no impliquin despesa energètica), ja sigui en proteccions solars com en aprofitament de la radiació solar, per exemple. En aquest sentit ens aproximem a la projecció d’ “Edificis de consum d’energia casi nul” (nZEB) o de les construccions o “cases passives” (passivhaus / passive house) .

 La durabilitat, les bones prestacions tècniques, la facilitat de col·locació a obra i que requereixi un manteniment mínim contribuiran a què un projecte, tant d’obra nova com de rehabilitació, sigui més sostenible també a nivell econòmic.

Però aquests aspectes es redueixen a la fase de projecte, execució de les obres i, en el millor dels casos, a la vida útil de la construcció. Per abastar plenament el concepte sostenible hem d’anar més enllà i considerar tot el cicle de vida. Quina despesa energètica ha estat necessària per extreure, elaborar i transportar els materials que utilitzem? I per enderrocar, reutilitzar, reciclar o abocar definitivament aquests materials, quin impacte té sobre el medi ambient i la salut?

Quan valorem si un projecte és sostenible tenint en compte el màxim de materials i de solucions constructives emprades, i des d’aquesta perspectiva més àmplia, que inclou tot el cicle de vida, la valoració de sostenibilitat serà més real. Si aconseguim un bon balanç de sostenibilitat amb aquest criteri més holístic i estricte, és quan ens acostem als principis de la ecoarquitectura i la bioconstrucció.

Març de 2017

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres.
www.narciscebria.cat 670342721