Pacte Nacional per la Transició Energètica a Catalunya

El Consell Executiu del Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat les bases del “Pacte Nacional per la Transició Energètica“, un ambiciós programa participatiu dividit en etapes, des del 2017 al 2025 i amb la mirada posada més enllà, amb l’objectiu d’arribar al 100% d’energies renovables el 2050.

El pacte serà fonamentat en les directrius que marca la Unió Europea, en què es pretén que el ciutadà no només sigui un simple consumidor, sinó també un generador i gestor energètic.

Actualment el 54% de l’energia elèctrica que es genera prové de les centrals nuclears, mentre que les renovables representen només el 8%.

eficiencia energetica girona

El Pacte nacional per la Transició Energètica, amb una visió global del sistema energètic, fa constar que actualment hi ha una elevada dependència de l’exterior pel que fa a recursos (el 75% o bé el 90% comptant l’urani per a les centrals nuclears). Recursos essencialment fòssils que, a més s’han de fer arribar des de llocs remots, a més de 1.000 km de distància i sovint en ubicacions geoestratègicament complexes.

El govern convocarà a les entitats, les empreses subministradores, agents socials i econòmics així com a les administracions interessades per impulsar l’autoconsum a Catalunya.

Per fer possible aquest acord transversal, es vol elaborar un pla de treball 2017-2025, es redactarà la Llei de Transició Energètica pel Desenvolupament Sostenible, i es prepararà un nou Pla de l’Energia amb horitzó fixat al 2030. A més, el pla aspira a arribar el 2050 al 100% d’Energies Renovables .

Font de la notícia: Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica, OBRABCN al newsletter 42 .

Març 2017.

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres.
narciscebria.cat 670342721