Rehabilitació d’una masia amb criteris de bioconstrucció

Durant l’any 2017 he fet la direcció de les obres de reforma d’un dels habitatges d’una gran masia situada a Les Gavarres, al Baix Empordà. Ha estat una rehabilitació molt singular pel grau d’aplicació de criteris de bioconstrucció i per l’entorn privilegiat al PEIN de Les Gavarres, a la Costa Brava.

L’habitatge és de dues plantes d’uns 50 m² cadascuna, entre la casa gran de la masia i les construccions annexes de magatzems i quadres. L’obra ha implicat refer totes les instal·lacions de serveis, incloent la calefacció per terra radiant amb una caldera de pellet i llenya i aportació de termosolar; refer els paviments i redistribuït la planta pis en tres habitacions, condicionar la cuina nova a l’espai diàfan de la planta baixa i adequar un bany complet a cada planta.

El projecte no afecta ni la volumetria ni la superfície construïda. No s’ha intervingut en la coberta, de teula ceràmica sobre rajoles encalades, llata i cairats de fusta, que ja va ser restaurada fa més de 10 anys. El criteri bàsic ha estat mantenir l’estil de construcció tradicional, recuperant part dels materials com el paviment de rajola ceràmica. Els materials nous emprats s’ha intentat que fossin el màxim de sostenibles i de proximitat. El canvi de fusteries exteriors l’hem fet amb fusta natural i amb vidre doble baix emissiu. Els acabats interiors els hem refet amb revestiments i pintures d’argila.

Però el repte més important eren les divisions interiors. Vam optar per fer envans lleugers de GREB, amb una estructura d’entremat de fusta i la massa de reblert de pasta de morter de calç hidràulica, serradures i sorra. Amb els tubs de les instal·lacions disposats abans d’encofrar per omplir els envans, per trams de 60 cm d’alçada com a màxim per esperar que tingués prou consistència per continuar omplint més amunt. La massa va trigar unes setmanes a assecar del tot i tenir la consistència definitiva, però va resultar una base molt bona per aplicar el revestiment d’argila (amb una malla de fibra de jute a la primera capa per evitar fissures entre el greb i la fusta). El resultat és molt satisfactori per les propietats acústiques, de transpiració i control d’humitat, lleugeresa i facilitat per l’autoconstrucció.

La implicació i el compromís de la propietat i de tots els participants en aquesta reforma han facilitat la meva tasca de direcció que implica una responsabilitat tècnica envers els sistemes i materials emprats. Gràcies pel repte i la confiança.

Març de 2018

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres.
www.narciscebria.cat 670342721