A les obres de construcció, quin posicionament hem de tenir davant el covid-19?

Davant les recomanacions de les autoritats sanitàries i  amb decret de l’estat d’alarma general declarat, cal evitar els desplaçaments i l’activitat fora de casa per totes aquelles tasques que no siguin essencials, fent-se necessari el confinament a les pròpies cases per evitar i reduir nous contagis.

Les obres de construcció que no siguin de prioritat i necessitat que les qualifiqui d’essencials haurien d’aturar-se.

En tot cas, el Consell General de l’Arquitectura Tècnica i el Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes, en decretar-se l’estat d’alarma, han emès un comunicat sobre les consideracions i les mesures a prendre a les obres de construcció davant el coronavirus (consulta el pdf en el link).

El constructor principal i cada empresa intervinent a les obres ha de garantir que pot seguir els treballs i les obres en unes condicions mínimes per evitar nous contagis. Evidenment cal complir la separació de seguretat entre persones i unes condicions mínimes difícils de garantir a les obres de ocnstrucció.

Des de les nostres oficines i per aquelles obres en curs, que no són de consideració essencial en cap cas, hem recomanat parar l’activitat i contribuir al confinament.

En tot cas, l’industrial o constructor que consideri imprescindible continuar amb la seva activitat a les obres de construcció, haurà d’acreditar quines mesures ha pres davant el covid-19 per mantenir unes condicions de seguretat i salut adequades.

Pocs dies després, dintre el mateix mes de març, els col·legis professionals del sector de l’arquitectura, l’edificació i l’enginyeria, amb el gremi de promotors i constructors de els comarques gironines, han signat comunicat girona en què expressen el desacord en no incloure les obres de construcció i les feines associades en el decret d’alarma, demanan prendre mesures per paralitzar les obres de construcció en els casos no essencials.

Març de 2020

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres.
narciscebria.cat 670342721