Construcció amb bales de palla.

Els darrers mesos rebo més consultes sobre la construcció amb palla. Bona part de les consultes es deuen a l’interès creixent per la bioconstrucció o bioarquitectura, relacionant la salut amb l’habitatge. Però moltes preguntes també són genèriques “ És eficient? Té garantia estructural? Quants diners m’estalviaré si construeixo amb palla?”.

La palla és un material de construcció amb molta tradició, de proximitat, amb baix cost econòmic i mínima transformació (càrrega energètica d’elaboració). Aporta molts avantatges a la construcció per les seves característiques tèrmiques, acústiques, de transpiració i capacitat higroscòpica. Combina molt bé amb altres materials de revestiments de parets altament sostenibles i saludables, com el revestiment de morters d’argila per l’interior i els de morters de calç per l’exterior. Realment és un material que, combinat amb l’entremat lleuger de fusta que li fan d’estructura (o amb panells prefabricats de palla i fusta), té un balanç molt positiu des de la perspectiva de la salut i la bioconstrucció.

Quan parlem de construir una casa amb bales de palla està clar que ha de tenir totes les garanties estructurals, complir els càlculs, controls de qualitat , requisits de garantia i de durabilitat que, pel Codi Tècnic de l’Edificació i la resta de normativa vigent, es requereix a qualsevol sistema constructiu. El projecte ha d’incorporar el disseny, el càlcul i les justificacions tècniques pertinents, tenint en compte els detalls i condicionants d’aquest material. Per tant, l’exigència de càlcul i la garantia exigits és el mateix que per qualsevol altra sistema constructiu.

Quins inconvenients té? Podem considerar un inconvenient que els murs són més gruixuts (més amplada de mur) que en altres sistemes: en la construcció amb palla solem treballar en gruixos de 35 a 45 cm més els revestiments interiors i exterior, almenys 10 cm més que la majoria de sistemes més convencionals.

Com tot sistema constructiu, té els seus límits i condicionants. En la construcció amb palla ens cal garantir que no hi haurà filtracions d’humitats cap als murs, per tant cal aplicar detalls i solucions tècniques específiques. En aquest cas, fem volar les cobertes a totes les façanes almenys 50 cm i disposem canals de recollida d’aigua a totes les vessants; la base dels murs no pot estar en contacte directe amb el terreny, per tant farem l’arrencada o base dels murs amb altres sistemes constructius i hi disposarem una barrera per evitar la capil·laritat ; etc.

I en referència a l’estalvi econòmic, com a tècnic en construcció i gestió d’obres, us aconsello que no preveieu gaire estalvi tot i ser un material tant assequible. Sobretot perquè la construcció amb bales de palla s’usa només a les parets de càrrega (perimetrals i algunes interiors), que generalment representen menys d’un 25% del cost total de l’obra. També perquè es combina amb un sistema d’entremat lleuger de fusta, que té el seu cost, més la col·locació a obra de la palla premsada, que requereix molta mà d’obra artesanal; tot i que també es pot construir amb panells per a murs de palla encaixonats en fusta, prefabricats, totalment adaptables al disseny del projecte concret. A més, si escollim la construcció amb palla per un tema de consciència i harmonia amb l’entorn, segurament projectarem altres solucions més exigents en acabats, amb materials nobles. Tot plegat fa que, fent una primera estimació o valoració del cost de la construcció amb palla, aconsello preveure a partir de 1.200 € per m² construït, com en la majoria de sistemes constructius, fins tenir més avançat l’avançprojecte i fer una valoració més acurada.

Resumint, tot i no representat un estalvi econòmic quantitatiu, és un molt bon sistema constructiu, amb grans avantatges en confort i benestar, sostenibilitat i eficiència energètica. Es pot adequar a qualsevol tipus d’habitatge, limitant-se el seu ús a les parts que no comprometin la seva durabilitat o protegint les parts exposades amb solucions constructives adequades (sense contacte amb el terreny i protegit de l’exposició a la pluja i les humitats).

Per més informació contacteu i en parlem. Ja sabeu que a més de la pròpia experiència professional com oficina tècnica en edificació a Girona, podeu comptar amb el suport dels meus col·laboradors especialitzats, especialment a la Xarxa Mora de Bioconstrucció.

La salut comença a casa!

Agost de 2020

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres.
narciscebria.cat 670342721