Ja fa unes dècades que a les comarques gironines hi ha una gran sensibilitat i inquietud per l’arquitectura i la construcció ecològica i sostenible. I en els darrers anys ha augmentat molt la proporció de clients que es plantegen aplicar aquests criteris a l’hora de projectar, construir o reformar la seva casa.

La normativa en general i el Codi Tècnic de l’Edificació en concret, ens esperonen a projectar i construir tenint en compte alguns d’aquests criteris, enfocats sobretot a l’eficiència energètica, per corregir la tendència de les darreres dècades centrada en la productivitat i l’estètica que ens ha portat a tenir un gran nombre de “edificis malalts”.

I encara, arrel de la pandèmia per la Còvid-19, s’ha accentuat més l’interès per com els materials i els sistemes constructius poden influir a la nostra salut. En definitiva, en la bioconstrucció, entesa com la relació entre tots els processos arquitectònics i constructius d’un habitatge amb la salut de les persones que n’han de fer ús i també amb el medi ambient.

Si volem aplicar criteris de bioconstrucció és molt important analitzar tots els sistemes constructius que aplicarem, quins materials hi intervenen i com aquests influeixen en la salut i el confort. Amb un pensament holístic que té en compte els diferents balanços i tot el cicle de vida dels materials.

La lògica ens porta a fixar-nos especialment en els materials dels revestiments i acabats interiors, que estan més en contacte amb les persones i l’ambient interior. Per exemple, la conveniència de pintures que siguin transpirables i que no contaminin l’aire, lliures de formaldehids i altres COV’s. Però no és suficient. Cal que hi hagi coherència en el conjunt, que tot el sistema estigui dissenyat amb el mateix criteri de transpiració, si és el cas, perquè no ens servirà de gaire que la pintura sigui transpirable si les capes interiors de les parets no ho són.

Tenir clars quins són els avantatges i els inconvenients dels diferents sistemes, els punts forts i els punts febles, ens faran tenir en compte els condicionants i límits a l’hora de projectar amb un sistema concret. A saber com evitar l’aparició de patologies i lesions a l’edificació, ponts tèrmics que afectin a l’eficiència energètica o condensacions que acabin provocant l’aparició de fongs.

La formació, l’experiència i el coneixement dels diferents sistemes i materials constructius és primordial per poder projectar i planificar de manera coherent per obtenir el millor resultat, que cada decisió i material potencií un comportament més saludable del conjunt.

Tampoc podem simplificar-ho i conformar-nos amb una simple “etiqueta” o qualificació de sostenible. Cal aprofundir i ser coherent amb el que volem aconseguir. Ens importa el confort, el benestar i la salut? Doncs aleshores, arquitectura sostenible voldrà dir molt més que projectar per aconseguir una bona eficiència energètica (Llegiu més sobre arquitectura  i construcció sostenible ) .

Tenir clares aquestes premisses ens ajudarà en un dels aspectes més fonamentals per tal que una casa contribueixi a la salut i el benestar de les persones, la qualitat de l’aire interior i l’emissió de contaminants i COV’s dels materials a l’ambient interior (llegiu més sobre qualitat de l’aire interior ) .

Per més informació consulteu-nos sense compromís. Com a oficina tècnica en edificació a Girona, estudiarem la millor manera de contribuir a fer realitat la casa dels vostres somnis.

La salut comença a casa!

Novembre de 2020

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres.
narciscebria.cat 670342721