Construcció d’un edifici tipus hoteler i habitatge a l’Empordà.

2001 |  Construcció d’obra nova amb construcció tradicional i ecoarquitectura.

Descripció del Projecte

Obra de construcció d’un edifici tipus hoteler i amb un habitatge, amb ecoarquitectura i construcció tradicional catalana, a les afores de Sant Mori, a l’Alt Empordà. En total són quasi 1.000 m² construïts.

Aquesta va ser una de les meves primeres obres com arquitecte tècnic col·legiat. Vaig contribuïr en el projecte i durant les obres vaig fer-ne la direcció d’execució, amb el conseqüent control de qualitat.

Utilitzem materials nobles i de proximitat, amb pedra de recuperació d’enderrocs i fusta natural a través d’un fuster de la zona. L’aïllament tèrmic és amb plaques de suro natural. Morters de calç a l’exterior i enguixat manual a l’interior.

La cura en l’elecció dels materials i els acabats no només influeixen en la sostenibilitat de la construcció i el respecte al medi, sinó en la integració de l’obra en l’entorn, de manera que als pocs mesos, no se sap si l’edifici és dels més antics de la zona.

Vam acabar l’obra el 2004. L’allotjament rural no va arribar a entrar en funcionament, ja que al poc temps la propietat ens va encarregar la redistribució per convertir-ho en edifici plurifamiliar.

Detalls del projecte

Funcions Director de l’Execució de les Obres com arquitecte tècnic

Arquitecte Jose Pedro Jiménez Prieto

Estil Construcció tradicional catalana amb criteris de bioconstrucció i ecoarquitectura

El sistema de voltes l’executem amb una primera fulla de rajol o maó ceràmic, normalment per revestir (enguixar). Ho doblem amb una capa de formigó d’uns 4 cm i lleugerament armat amb un mallat electrosoldat i algunes barres de reforç a sobre els arcs. En primer lloc formem els arcs de descàrrega, amb dues o tres fulles de maó ceràmic. Després, amb encofrat lliscant, amb xindri o a bon ull, fem la primera fulla ceràmica de les voltes, que recolsem als arcs i parets de càrrega. Ho reforcem tot amb el doblat de formigó lleugerament armat. El sistema ens  funciona per les diferents tipologies de volta: volta de canó rebaixada, volta d’aresta i volta de mocador (o de quatre punts).

En aquesta obra de Sant Mori és on hem fet la volta de canó rebaixada amb més llum (quasi 6 metres d’amplada).

Estructuralment es composa de parets de càrrega i sostres de volta catalana a les plantes inferiors i amb cairats de fusta amb llata i rajola als pisos superiors i de coberta.

S’utilitza el mínim de formigó i acer en la construcció. Només en els fonaments i en el “doblat” de les voltes.

Les façanes consten de la full ainterior de paret ceràmica, de gero, que es revesteix amb guix o remolinat de morter mixte de calç a la planta semisoterrani.  Es forra amb l’aïllament tèrmic, que és amb plaques de conglumerat de suronatural (negre), fixat a la ceràmica. Per fora es revesteix amb la pedra natural aferrada amb morter de calç o morter mixte, amb un espessor d’uns 12 cm.