Casa unifamiliar aïllada amb ecoarquitectura i construcció tradicional. Llagostera.

2001  |  Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat.

Descripció del Projecte

Obra nova d’un habitatge unifamiliar aïllat, d’uns 300 m² construïts. Una de les meves primeres obres com arquitecte tècnic col·legiat.

Parets de càrrega, amb paret ceràmica de 15 cm. Quan és paret de façana s’hi disposa aïllament tèrmic de planxa de conglomerat de suro negre i pedra aferrada amb morter mixte. Sostres de plantes inferiors amb volta de canó rebaixada, volta d’aresta i volta de mocador (o de quatre punts). Sostres de coberta i plantes superiors amb estructura de fusta natural, llata i rajola ceràmica. Coberta amb teula ceràmica.

 

Detalls del projecte

Funcions Director de l’Execució de les Obres.

Arquitecte Pedro Jiménez i Prieto

Estil Construcció tradicional amb parets de càrrega, cara exterior de pedra, sostres amb volta catalana, sostre coberta amb biga de fusta, llata i rajola.

Tant el projecte com la construcció volen integrar-se en l’entorn, respectant el medi i assimilant els sistemes constructius tradicionals. Emprem materials de proximitat (suro i fusta) o de recuperació d’enderrocs (pedra).

Fem la volta catalana amb una variant: en lloc de doblat de rajola ceràmica, fem amb la primera fulla de ceràmica i doblat amb capa de formigó lleugerament armat. Formem prèviament els arcs, com a mínim amb doblat de supermaó ceràmic, per després afegir-hi les capes de la volta per sobre, lligant tot el conjunt. Reforcem els ronyons de les voltes amb un regruix de formigó, en certa manera inevitable en el mateix formigonat. Per sobre la volta anivellem amb envanets a forma de costelles de reforç de la volta i una solera ceràmica, aprofitant per reomplir els buits amb arlita pastada.