Edifici Jaume Casademont del Parc Científic de la UdG.

2004  |  Construcció d’edifici industrial per aules, laboratoris i tallers.

Descripció del Projecte

Obra de construcció d’edifici  de caire industrial, el primer gran edifici del Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Girona. Amb la finalitat d’acollir entitats de recerca aplicada i transferència de coneixement, de grups de recerca universitaris cap a empreses.

Consta d’uns 8.300 m² construïts, destinats bàsicament a laboratoris, despatxos, tallers, oficines i aules. També amb la seva zona més noble destinada a la sala d’actes i al bar restaurant. Però el tret singular és el pont que uneix els dos edificis on hi ha les oficines de la Fundació del Parc Científic i Tecnològic de la UdG.

Detalls del projecte

Funcions Direcció d’execució de els obres com a Arquitecte Tècnic.

Arquitectes Xerardo Estévez Fernández; Bàrbara Noguerol Díez; Estanislau Puig Durall.

Estil Construcció industrial per a diferents usos. Estructura de pilars i lloses prefabricades de formigó. Façanes de panells de formigó tenyits. Coberta plana invertida, ajardinada en algunes zones. Estructura metàl·lica en el pont entre els dos volums.

Industrials:

Contractista principal:   VIAS

Panells de formigó:  PRAINSA

Les obres les comencem la tardor del 2004 i duren fins a principis de 2007. El pressupost total de l’obra ascendeix a més de sis milions d’euros.

A part de construïr el primer gran edifici del Parc Científic i Tecnològic, el projecte implica anar dissenyant la preinstal·lació i els equipaments que caldran a mesura que es van perfilant els usuaris finals, de manera que la gestió de les obres s’ha d’anar adequant a les transformacions de l’interior de l’edifici.

Tot l’edifici està dissenyat de manera molt pràctica: espais rectangulars que es poden subdividir segons les necessitats, amb passadissos generosos que van d’un extrem a l’altre a cada planta.

Com edifici industrial que és, es vesteix amb la seva pròpia estructura, sòlida i robusta, de formigó prefabricat. Els pilars i jàsseres, igual que els panells de façana, estan tenyits en massa d’un color negre grisós. Destaca també el brise-soleil o estructura ombrejadora de la façana principal, amb estructura d’acer galvanitzat en ziga-zaga, alternant els tendals fixes de color gris fosc amb les passarel·les de manteniment.

Les façanes principals són amb grans finestrals d’alumini anoditzat.

Les cobertes són planes invertides amb capa final de grava, de palet de riera. Com a millora proposada per la constructora, algunes d’aquestes cobertes són ajardinades. La coberta del pont és amb coberta deck per alleugerir-ne les càrregues, acabada amb làmines impermeabilitzants autoprotegides minerals.