Reforma d’una masia a la Costa Brava

2005-2006  |  Projecte, direcció i gestió de les obres de millora.

Descripció del Projecte

El projecte per l’obra de reforma d’una masia inclou la proposta d’ordenació de la finca, separant els annexes de la construcció principal. El canvi de coberta incorporant l’aïllament tèrmic però reaprofitant les teules antigues. El sanejat de la planta baixa amb una capa drenant prèvia a la redistribució de la mateixa. La incorporació d’una escala exterior fins a la terrassa de la planta pis. La millora de les fusteries exteriors. La redistribució de la planta pis i sota coberta adequant la masia al nou programa de necessitats.

 

Detalls del projecte

Funció  Projecte, direcció i gestió integral de la reforma d’una masia. Intervinc com a tècnic únic.

Estil  Rehabilitació i redistribució en construcció tradicional catalana, mantenint l’aspecte rústic propi de la zona i de l’antiguitat de l’edifici.

Constructor  Germans Negre Vilà

Projecte  2005

Fase 01 de les obres  2005-2006

En aquesta reforma d’una masia s’ha volgut conservar el caràcter de l’edifici principal, donant-li més protagonisme en separar-ne els coberts annexes, a part d’adequar-la les noves necessitats dels propietaris. Els sistemes i materials conserven l’esperit de construcció tradicional i respecten el volum i l’aparença de la masia. En el canvi de coberta, a part de reutilitzar les teules velles, hi hem disposat aïllament tèrmic i compensat aquest regruix amb un ràfec tradicional de la zona.

Abans de redistribuïr la planta baixa, hem aixecat els paviments i extret una capa de terra per disposar-hi material drenant abans de la solera de suport del paviment, per reduir els efectes de les humitats de capil·laritat.

A part de reutilitzar les teules velles (com una del 1806 que hi vam trobar), hem fet servir morter de calç, toba ceràmica i cairats de fusta massissa.