Construcció d’un bloc de 44 habitatges a Blanes.

2007 – 2009  |  Obra oficial d’habitatges per a gent gran i aparcament semisoterrani

Descripció del projecte

Obra nova de construcció industrialitzada per a 44 habitatges i aparcament, promogut per la Generalitat com habitatges per a gent gran. Més de 3.500 m².

La construcció incorpora sistemes passius i actius d’estalvi i eficiència energètica, des de les persianes correderes fins a la façana ventilada.

Enllaç al web de l’arquitecte .

Enllaç a Premi d’Habitatge Social 2009 .

Detalls del projecte

Funcions Gestió integral de les obres com a Cap d’Obra.

Arquitectes Jorge Dávalos Errando; Isabel Zaragoza de Pedro; Jesús Esquinas Dessy.

Promotor INCASÒL, Generalitat de Catalunya

Constructora EURITMIA CONSTRUCCIONS SA

Estil Construcció moderna i funcional, amb estructura amb semilloses prefabricades per aconseguir grans llums sense pilars ni murs, murs i pilars de formigó, façana ventilada amb placa alveolar, cobertes planes.

Edifici de promoció pública per INCASÒL, amb 44 habitatges per gent gran i aparcament al semisoterrani. Amb dos cossos rectangulars alineats i escalonats, de construcció industrialitzada per fer més àgil la construcció i evitar tasques de manteniment.

Estructuralment destaquen les gran llums aconseguides pel sistema de sostres amb prelloses, combinades amb estructura de formigó convencional en murs i pilars.

Les façanes, molt modulades, combinen les grans obertures per donar el màxim de lluminositat a l’interior a través dels balcons i terrasses, amb les persianes correderes per evitar l’excés de radiació solar en èpoques més càlides. L’acabat de façana és amb placa alveolar de façana ventilada, per millorar l’eficiència i reduïr al màxim el manteniment.

Com arquitecte tècnic col·legiat i en col·laboració amb l’empresa de construcció d’obra pública, vaig fer de cap d’obra d’aquesta promoció, fent la gestió integral de les obres i la coordinació entre la direcció facultativa i les empreses susbcontractades.

Les obres van començar el 2007 i es van acabar el 2009.