Auditori-Sala polivalent. Arquitectura industrial.

2008 |  Construcció de l’edifici Ridaura a Santa Cristina d’Aro, fase 01.

Descripció del Projecte

Obres de construcció d’edifici industrial a Santa Crsitina d’Aro, al   Baix Empordà. Fase 01. Amb funció d’Auditori i escola de música municipals, però també com a sala polivalent.

Aquest edifici, equipament municipal Ridaura, està a les afores del poble. És de tipus industrial, amb estructura metàl·lica i façana ventilada formada per paret interior i panell arquitectònic prefabricat exterior. Coberta ajardinada. Els acabats interiors són de qualitat, amb requeriments singulars per tractament de l’acústica i la il·luminació.

Detalls del projecte

Funcions Gestió integral de les obres com a Cap d’obra.

Arquitecte   Juli Capella de  Capella Garcia arquitectes

Estil  Construcció industrial per equipament municipal d’altes prestacions. Estructura metàl·lica; panells prefabricats; revestiments acústics; coberta Ajardinada.

Industrials:

Contractista principal: Euritmia Construccions SA

Panells prefabricats: Prefabricats Planas

L’equipament consta de 1.200 m² construïts. El pressupost d’execució incial d’aquesta primera fase supera els 1.675.000€.

Els reptes per la gestió d’obra resideixen en la diversitat i complexitat dels diferents materials, dissenyats amb formes i característiques molt estudiades per donar un aspecte únic, però també unes altes prestacions en acústica, sense impedir la seva multifuncionalitat com equipament muncipal.