Casa unifamiliar aïllada amb criteris de bioconstrucció. Montfullà.

2017 – 2019  |  Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat.

Descripció del Projecte

Per la construcció d’aquest habitatge unifamiliar aïllar a la urbanització de Montfullà (Bescanó), els clients tenien clar que volien aplicar criteris de bioconstrucció, valorant la sostenibilitat, l’eficiència energètica, la proximitat i la salut de les persones i mediambiental.

Des de l’inici del projecte, amb l’arquitecta Isabel Granell, hem anat donant forma i adequant el sistema constructiu, els materials, els volums i orientacions. La parcel·la és molt allargada, amb un terreny molt argilós i amb espai per arbres fruiters i alzines als laterals. Una cosa va portar a l’altra fins decidir construir amb fusta i argila.

Detalls del projecte

Funcions de Narcís Cebrià, oficina tècnica d’edificiació a Girona:  Col·laborador en el projecte com assessor en bioconstrucció; Arquitecte tècnic director de l’execució de les obres; Gestió integral de les obres.

Arquitecta    Isabel Granell i Simeón

Estil Parets de càrrega de termoargila; sostres de panell de fusta CLT; aïllament tipus SATE; coberta vegetal.

Industrials:

Estructura: Construcciones Moreno-Barberá SL

Fusta estructural CLT: Verdaguer Germans SL

Paleteria: Construccions Fornés SL

Fusteria exterior: AT Finestres

Revestiments d’argila: Oriol Balliu de Rocamare

Pel programa de necessitats i les preferències dels promotors, la majoria d’espais es troben en planta baixa. A la planta pis hi ha només una gran habitació-estudi amb el seu bany. Les cobertes planes, en part són transitables i en part són cobertes verdes o ajardinades. Els sostres són de panells de fusta contralaminats CLT (KLH). Els murs de càrrega de termoargila, amb aïllament exterior de suro (SATE). Els revestiments interiors de morter d’argila. Els revestiments exteriors amb morter de calç.

Amb l’estudi previ d’eficiència energètica, completat amb el càlcul per l’afectació d’ombres i insolació, podem definir les necessitats tèrmiques, que contrastat amb la inversió i amortització del sistema de climatització, ens fan decantar per aerotèrmia per ACS i calefacció amb terra radiant.

El seguiment acurat del projecte i les obres, combinat amb la tranquil·litat de voler fer les coses a consciència, permet aplicar les millores que es poden assumir. Així per exemple,  abans d’iniciar les obres, es valora la opció d’aprofundir l’excavació per als fonaments, guanyant alçada lliure sota el forjat sanitari per fer-lo apte per a magatzem o traster.

L’obra s’inicia la primavera de 2017. A finals del mateix any s’acaba la fase d’estructura. La tardor del 2018 iniciem la fase de revestiments i acabats.

Durant l’estiu de 2019 posem els pilars i bigues de fusta exteriors, que configuren pèrgoles i remats que dónen un nou caire a tot l’edifici. A punt pels retocs finals i poder-ne gaudir en un entorn privilegiat.

Una obra molt interessant on hem pogut combinar uns espais interiors àmplis, amb materials nobles i naturals que potencien el confort i el benestar. Amb molta connexió i obertura cap a l’exterior, per gaudir al màxim de l’entorn. I unes façanes amb línies rectes i contrastos de volums i voladissos que fan que sigui una casa única.