Reforma i ampliació d’una casa de poble a l’Empordà.

2017 – 2020 /  Rehabilitació d’una casa de construcció tradicional.

Descripció del Projecte

Obres de rehabilitació d’una casa de construcció tradicional a La Pera, al  Baix Empordà.

L’edificació està dins el casc antic del poble. S’amplia i es divideix en dos habitatges, mantenint el caire de construcció tradicional típica de la zona.

El repte en aquesta reforma i ampliació ha estat la diversitat de solucions constructives. Des de consolidar una volta catalana de dimensions considerables, restaurar sostres de biga metàl·lica i revoltó ceràmic amb rajola vista, fins a les escales de ferro i fusta amb disseny adaptat als espais rehabilitats, combinat amb un toc de modernor i distinció en els ambients interiors.

Detalls del projecte

Funcions Director de l’Execució de les Obres com arquitecte tècnic; Gestió integral de les obres.

Arquitecta   Joana Argerich de  GAR Arquitectura

Fitxa de l’obra al seu web Casa QM

Estil   Reforma i rehabilitació en construcció tradicional catalana combinada amb solucions i espais interiors moderns.

Constructor: Construccions Teixidor Pagès SL

La reforma és integral, fent la majoria de sostres nous, tot i que es conserven una volta i un sostre de bigues metàl·liques i revoltó ceràmic. A part d’ampliar una mica l’habitatge, el major guany està en la reordenació del pati i construcció de garatges semisoterrats.

Hem començat les obres a l’estiu del 2017 amb la deconstrucció i enderrocs. Consolidada l’estructura a rehabilitar, procedim a l’ampliació. Durant el  2018 continuem amb la paleteria i distribució interior. Acabem les obres durant el 2019 d’un i a principis del 2020 del segon habitatge unifamiliar projectats.