Rehabilitació d’una masia amb bioconstrucció a les Gavarres.

2016 – 2017  |  Reforma interior integral d’un dels habitatges d’una gran casa pairal.

Descripció del Projecte

Obres de rehabilitació amb bioconstrucció d’un dels habitatges d’una gran casa pairal, a Romanyà de La Selva. La finca es troba dintre el PEIN de les Gavarres, al Baix Empordà.

Sense modificar les façanes, el volum,  ni la coberta, redistribuïm un dels habitatges del mas. Consta de dues plantes i un total d’uns 160 m² construïts.

Redistribució amb envans d’entremat lleuger de fusta i GREB. Revestiments amb morter d’argila. Fusteria exterior de fusta. Calefacció de terra radiant amb caldera mixta de llenya i pellet. Primen el confort i el benestar, juntament amb conservar el caire rústic i tradicional de la  l’arquitectura de la zona.

Detalls del projecte

Funcions Direcció de les obres de reforma. Tècnic únic per les obres de redistribució i reforma interior integral.

Projecte  Vázquez Bosch arquitectes.

Estil  Reforma interior integral d’una construcció tradicional catalana amb criteris i sitemes de bioconstrucció. Es manté el caràcter de la casa, integrada al medi, optant pel benestar i el confort combinat amb l’eficiència energètica i la sostenibilitat.

Constructora Àngel Pibernat

Aquestes obres de redistribució i reforma interior se centren en un dels habitatges del mas. Consta de dues plantes, d’uns 80 m² construïts cadascuna, amb una paret mestra que separava un gran espai diàfan duna peça més estreta al llarg de la façana principal a cada planta.

Respectem volumetria, superfícies i estructura. Rehabilitem la façana i conservem la coberta.

A la planta pis hi projectem tres habitacions i un bany, respectant la galeria que dóna a ponent. A la planta baixa distribuïm un bany i un despatx a cada costat del rebedor, equipant la gran sala com a cuina – menjador – estar, amb l’escala de fusta oberta per no treure amplitud i lluminositat a la zona diürna.

El repte més important han estat les divisions interiors. Vam optar per fer envans lleugers de GREB, amb una estructura d’entremat de fusta i la massa de reblert de pasta de morter de calç hidràulica, serradures i sorra. Amb els tubs de les instal·lacions disposats prèviament. A sobre apliquem el revestiment d’argila, amb una malla de fibra de jute a la primera capa per evitar fissures entre el greb i la fusta de l’envà. El resultat és molt satisfactori per les propietats acústiques, de transpiració i control d’humitat, lleugeresa i facilitat per l’autoconstrucció.

La implicació i el compromís de la propietat i de tots els participants en aquesta reforma han facilitat la meva tasca de direcció i responsabilitat tècnica envers els sistemes i materials emprats. Gràcies pel repte i la confiança.