Passivhaus amb entremat de fusta

2017  |  Construcció d’un habitatge amb criteris de “casa passiva”

Descripció del Projecte

Construcció d’una casa unifamiliar aïllada, a La Floresta (Sant Cugat del Vallès), amb entremat lleuger de fusta combinat amb parets de panell de fusta contralaminada (KLH o CLT). L’edificació es projecta en planta baixa i planta pis, d’uns 120 m² construïts.

El disseny i càlculs es fan seguin els criteris de les cases passives – passivhaus.

Es tenen en compte criteris de bioconstrucció per millorar el benestar, la salut i la sostenibilitat: Construcció amb fusta, pintura ecològica transpirable, acabats exteriors al silicat, circuits elèctrics apantallats, recollida d’aigua de pluja.

Detalls del projecte

Funció Tècnic Director de l’Execució de les Obres

Arquitecta Laida Memba Ikuga

Estil Passivhaus

Constructora  House Habitat 

Proveïdors Egoin 

L’inici de les obres és el maig de 2017. Una vegada feta la fonamentació i la solera base, el mes de juliol es fa el muntatge de la casa: en dos dies es descarrega i munta progressivament la carcassa i envolvent de la casa. El fet de modular i portar prefabricada l’estructura en panells agilita moltíssim la construcció. En els dos mesos següents es vesteix progressivament la casa completant la coberta, les instal·lacions, els acabats i revestiments. Al final de l’obra fem el test “blower door” per contrastar l’estanquitat de la casa, com a requisit complementari a l’eficiència energèticaque ofereix el càlcul de l’aïllament segons criteris de passivhaus. El mes de novembre del mateix any es donen per finalitzades les obres.

Les preferències de la propietat han portat a projectar aquesta casa com una de casa bio-passiva. Els càlculs d’aïllament i requisits d’eficiència són molt estrictes, alhora que es prioritzen sistemes i materials curosos amb la sostenibilitat i el medi ambient. Entre d’altres detalls, destacaria que optem pel sistema de recirculació d’aire amb recuperador de calor per Siber, fem tota la instal·lació elèctrica apantallada i amb connexió a la posta a terra per reduïr els camps electromagnètics, fem la recollida de les aigües pluvials a un dipòsit pel reg del jardí, o que fem l’acabat del revestiment exterior del SATE amb pintura al silicat.

Han estat 7 mesos d’obres i el resultat és molt satisfactori, pels clients, pels constructors i pels tècnics que dirigíem les obres. A gaudir-la!

T'agrada el que veus?