Rehabilitació a la costa brava

2015-2017  |  Rehabilitació d’una casa unifamiliar a Gualta

rehabilitacio costa brava

Descripció del Projecte

Es tracta de la rehabilitació d’una casa antiga en l’entremat històric d’un poblet del Baix Empordà. La finca conté diferents construccions. L’edificació principal és la casa que es restaura, amb més de 300 m² construïts, en planta baixa i dos plantes pis. S’enderroca un petit traster al pati principal i s’ordena un pati posterior on es fa la piscina, un porxo i un vestidor.

Detalls del projecte

Funció  Arquitecte tècnic director de l’execució de les obres

Arquitecte   Joan Llausàs i Pi

Estil  Rehabilitació en construcció tradicional catalana

arquitecte tecnic rehabilitacio girona

L’arquitecte que ha fet el projecte i amb qui col·laboro en aquesta obra de rehabilitació és en Joan Llaussàs. L’obra es fa per etapes, amb inici a l’octubre de 2015 i final al juny de 2017.

Com a la majoria de cases de construcció tradicional amb parets de pedra, cal confirmar la cota i el bon assentament de les parets de càrrega abans de fer el rebaix interior. Es prendran les mesures correctores més adients, amb reforços i/o recalços. Després podrem fer el rebaix pel drenatge. Una capa de drenatge a sota el paviment de la planta baixa ens ajudarà a minimitzar les humitats per capil·laritat.

La reforma manté les façanes i les parets principals de càrrega. Els sostres en part s’enderroquen i en part es consoliden. En aquest cas ja han estat restaurats en diferents ocasions, de manera que hi trobem diferents sistemes de sostres o forjats. Enderroquem una volta en molt mal estat, sostres amb bigues de fusta força malmesos i sostres amb bigues de ciment aluminós i revoltó ceràmic. 

Altres sostres amb biga de formigó i revoltó de maó ceràmic enguixat els sorrejarem per deixar-los vistos després de consolidar-los amb una capa de compressió lleugerament armada a la cara superior. 

gestio obra rehabilitacio girona

Les divisions interiors noves seran de maó ceràmic i acabat remolinat per pintar. Les parets existents també es remolinaran per pintar, excepte en aquelles parts que la pedra té una aparença prou noble per rejuntar-la i deixar-la vista. L’elecció del morter més adient no serà fàcil, ni pels components que ajudin a respirar la paret sense que aparegui el salitre ni pel color i textura que volem.

Les obres de reforma i rehabilitació s’han plantejat per donar més llum natural a l’interior de la casa, millorar l’envolvent i optimitzar l’eficiència energètica per minimitzar la despesa en climatització. La situació climàtica, la orientació de l’habitatge i l’ús que se’n vol fer ens han portat a escollir el sistema de climatització per aerotèrmia amb terra radiant.

T'agrada el que veus?