Casa unifamiliar a Celrà d’entremat lleuger de fusta

2021 -22 / Construcció modular amb fusta

tecnic casa de fusta

Descripció del Projecte

Casa Ginjoler: Construcció d’obra nova d’una casa unifamiliar aïllada a Celrà, al Gironès.

Es tracta d’una casa de tres plantes. El semisoterrani es destina a garatge. La planta baixa i la primera conformen l’habitatge. Amb un total de més de 300 m² construits.

El sistema constructiu és d’entremat lleuger de fusta i coberta inclinada de teula. El càlcul i disseny es fa com a casa passiva. L’aïllament de les façanes serà tipus SATE.

 

Detalls del projecte

Funcions:

Direcció d’Execució de les Obres amb el Control de Qualitat. Coordinador de Seguretat i Salut: Narcís Cebrià, oficina tècnica d’edificació a Griona.

Estil:

Casa unifamiliar de construcció modular en entremat lleuger de fusta i CLT. Moderna i funcional, amb àmplis espais i molta llum. Amb criteris de casa passiva i sostenibilitat.

Arquitectes:

BUD Arquitectura SLP

Industrials:

Moviment de terres i fonamentació : Simètric Girona SL

Construcció modular en fusta: Tall Fusta SL

Trasdossat de Pladur: Roca Projectes i Muntatges SL

Instal·lacions: Massana Safintex SL

Fusteria exterior: Metàl·lics Cabratosa

Projecte executiu i tota la documentació tramitada a finals de 2020 per obtenir la Llicència Municipal d’Obres. Amb el repte d’acabar les obres en menys de 10 mesos.

Inici de les obres el mes de març de 2021 amb el moviment de terres, fonamentació i estructura del semisoterrani amb formigó armat.

El 28 de juny iniciem el muntatge de l’entremat lleuger de fusta a façanes i sostres. Que queda llest amb 3 setmanes. El mes d’agost l’obra resta parada i després seguim amb la distribució interior, instal·lacions, tancaments i façana, per acabar a finals d’any i tramitar la documentació de final d’obra.