gestió d’obra

gestió d’obra

La gestió de projectes i obres o project manager L’exigència de les empreses promotores que tenen el seu negoci en la construcció i amb l’objectiu de fer un control exhaustiu dels costos de l’obra i els costos indirectes que impliquen els retards o...
Abans de fer obres

Abans de fer obres

Conceptes bàsics a tenir en compte abans de començar les obres. Quan ens disposem a fer obres de construcció, per norma general, ens cal contractar 4 serveis professionals: – L’Arquitecte que fa el projecte. – L’Arquitecte que fa la direcció de...